уникалност
Уникалност.
By admin | |
Уникалност. Това е да не повтаряш не само другите, но и себе си. Да се развиваш постоянно, за да имаш капацицет за нови идеи и творби.