Споделено настроение
Споделям своето настроение през картички с умни и мили цитати.

Това е моето настроение

Хващам момент, когато идея или мисъл се моли да бъде "облечена" във визуален образ.