Екологична етика. Етична мода.
Екологична етика. Нов баланс между природа и човека. Принципи на екологичната етика в пазаруването.

Купуваме, консумираме, изхвърляме...  Магазините са пълни от стока. Къщите са пълни от вещи. Сметищата преливат от боклук.

Това е сегашното ни всекидневие. Земното ни кълбо „боледува” от болест, която се нарича „хора”.

Представете си, че нашата Галактика е един организм, като човешко тяло. И Слънцето в тази система е сърдцето.  Уран, примерно, е черен дроб. Планета Земя – е мозък, и в момента е в тежка туморна фаза. Хората са туморни клетки, а това, което се произвежда от тях – метастази.

Хората, които са по-пасивната част от тумора, мислещи такива, произвеждат по-малко метастази. Те отговарят за всяко свое действие – произвеждане, консумиране, потребление.

 

Sustainability или устойчивост е една от най -популярните думи, която сега се среща както в бизнес, така и в модната индустрия. Обикновено се превежда като „устойчиво развитие“ и означава поредица от мерки за възстановяване на баланса на планетата. Това може да включва избягване на пластмаса, етично отношение към служителите, рециклиране и повторна употреба на предмети, намаляване на транспортните разходи и т.н.

Като цяло, това е философия на екологична етика. Подкрепям я напълно. Този нов баланс между природа и човека.

 

Принципи на екологичната етика в пазаруването.

1.       Насърчаването на съзнателното потребление.

Купуваме отговорно – само тези неща, от които наистина имаме нужда. Купуваме само качествени неща, които ще ни прослужат много и дълго време. Купуваме неща от „втора ръка”, outlet – за да не провокираме със своите покупки производители да произвеждат още.

2.       Разумно и правилно рециклиране .

Даваме втори шанс на дрехи или текстилни неща, продавайки ги или подарявайки на други хора, които ще им се радват повече от нас. Даваме трети шанс и ги преправяме за друго използване – като включваме фантазия и сръчност. Пачуърк, квилинг и други техники са подходящи за тези цели.

3.       Хуманно отношение към служителите, високи заплати, здравословна офис среда.

4.       Подкрепа за местните индустрии. Това намалява нуждата от транспорт и следователно косвено намаляват количеството вредни емисии в атмосферата.

Това са само малко от нещата, с които помагаме на нас самите – да живеем в по-чиста и разумна среда.

 

Нека да бъдем по-малкото зло за нашата планета.