Възглавници. Вдъхновено от Мондриан.

Ар деко възглавници.